Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος έχει την τελευταία και πλέον δεκαετία εξελιχθεί σε κυρίαρχο θέμα συζητήσεων.Για λόγους που δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένοι επιστημονικά δημιουργείται εσφαλμένα η εντύπωση ότι το όλο πρόβλημα είναι «ατμοσφαιρικό» ή αν θέλετε μετεωρολογικό, με κύρια αιτία το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Βασικός ένοχος στην περίπτωση αυτή θεωρείται το διοξείδιο του άνθρακα(CO2)που εκπέμπεται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και παγιδεύετε μαζί με άλλα αέρια του θερμοκηπίου στα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας προκαλώντας υπερθέρμανση του πλανήτη,έντονες κλιματικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές.Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από πολλούς γεωεπιστήμονες, υπερβολικά απλουστευμένη και μονοδιάστατη.Είναι γνωστό ότι μόνο το 0,1% των εκπομπών CO2 οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ότι οι φυσικοί υδρατμοί αποτελούν το 96% των αερίων του θεμοκηπίου.Από την άλλη πλευρά η γη υπήρξε, για το 80% περίπου της ηλικίας της, ένας «υγρός», «θερμοκηπιακός» πλανήτης με τους πολικούς παγετώνες σχετικά σπάνιους, και το 99,99% της προυπάρχουσας ζωής να έχει εξαφανισθεί.Η ιστορία της γης έχει δείξει ότι οι κλιματικές συνθήκες,το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας(έχει ανυψωθεί για περισσότερες από 1000 φορές),η εξέλιξη της ζωής,η κατάσταση της ατμόσφαιρας έχουν υποστεί δυναμικές και διαρκείς αλλαγές στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Η σημερινή μετερεωλογική ερμηνεία ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οφείλεται αποκλειστικά στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες δεν συμφωνεί με την ιστορική, αρχαιολογική, γεωλογική ή/και αστρονομική καταγραφή.Οι παγκόσμιες ατμοσφαιρικές συγκέντρωσεις σε CO2 και μεθάνιο έχουν διαχρονικά μειωθεί ενώ την ίδια στιγμή το οξυγόνο που εμφανίσθηκε στο ενδιάμεσο του γεωλογικού χρόνου έχει αυξήσει την παρουσία του.Οι τεκτονικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών συνεχίζουν να οδηγούν στον διαμελισμό των ωκεανών,στην μετακίνηση των ηπείρων και την ηφαιστειότητα.Η τελευταία αποτελεί την κύρια πηγή αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.Το παρόν και το μέλλον της γης δεν θα είναι διαφορετικό.Δεν πρέπει λοιπόν ν’αποπροσανατολίζονται οι πολίτες ότι οι επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζονται επενδύοντας στην μείωση του CO2 και την κλιματική σταθερότητα ενώ την ίδια στιγμή οι μηχανισμοί άμεσης επέμβασης και διαχείρισης κρίσεων παραμελούνται και υστερούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου