Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

«Τρίποντο» νίκης για την Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Ορυκτό Πλούτο

Μετά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο θέμα παραγωγικής εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων ΒΑ Χαλκιδικής, αλλά και την έντονη κινητικότητα των επενδύσεων χρυσού στην Θράκη, η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για πρόσκληση-πρόκληση εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος με στόχο την εξορυκτική αξιοποίηση τριών Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων (ΔΜΧ), βάζει τον Ορυκτό Πλούτο σε «θέση οδηγού» στην προσπάθεια αναπτυξιακής ανάκαμψης και οικονομικής ανάτασης της χώρας. Στην βάση του τριπλού αυτού χτυπήματος έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης ενόψει διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση των μεταλλοφόρων περιοχών Βάθης-Γερακαριού, Πολυκάστρου-Κούπας-Σκρα και Καλυντηρίου που στηρίζεται στα παρακάτω επιμέρους γεωλογικά και κοιτασματολογικά στοιχεία.

ΔΜΧ Βάθης-Γερακαριού

Το οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία κοιτασματολογικών συγκεντρώσεων χαλκού και χρυσού σε μια περιοχή 167 τ.χλμ. Τα βεβαιωμένα αποθέματα (proven reserves), βάση προηγούμενων ερευνητικών εργασιών του ΙΓΜΕ, ανέρχονται συνολικά σε 28 εκ. τόνους με 0,4 % Cu και 0,9 γρ/τόνο Au, ενώ τα δυναμικά (potential resources) σε 180 εκ. τόνους με τις ίδιες περιεκτικότητες.
Η ακαθάριστη αξία των περιεχόμενων μετάλλων (gross metal value) χαλκού και χρυσού στα βέβαια αποθέματα ανέρχεται «in situ» σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στα δυναμικά η αξία αυτή εκτοξεύεται στα 7 δισ. ευρώ. Στην μελλοντική εξέλιξη της περιοχής αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθεί το πρόσθετο αποθεματικό δυναμικό των 4 δισ. ευρώ που αναμένεται να προκύψει από τις έρευνες του ΙΓΜΕ στο γειτονικό κοίτασμα της Ποντοκερασιάς στο πλαίσιο έργου του ΕΣΠΑ.

ΔΜΧ Πολυκάστρου – Σκρα

Το μεταλλείο του Πολυκάστρου-Σκρα βρίσκεται στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στο Νομό Κιλκίς, περίπου 25 χιλιόμετρα ΒΔ της Αξιούπολης. Το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον του ΔΜΧ, έκτασης 29 τ.χλμ., μετά από συστηματική έρευνα του ΙΓΜΕ, εντοπίζεται στα βέβαια αποθέματα 4.700.000 τόνων με 7,7% Zn+Pb, που περιέχουν 113.000 τόνους μολύβδου (Pb), 172.000 τόνους ψευδαργύρου (Zn) και 80 τόνους αργύρου (Ag). Τα δυναμικά αποθέματα εκτιμώνται σε 12.000.000 τόνους με 7,5% Zn+ Pb. Η «in situ» αξία των περιεχόμενων μετάλλων μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου στα βέβαια αποθέματα ανέρχεται περίπου σε 1 δισ. ευρώ και στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σε 2,5 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τις σημερινές προοδευτικές τάσεις της αγοράς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε κρίσιμα μέταλλα προτείνεται η διερεύνηση για την παρουσία ινδίου (In) και γερμανίου (Ge) που συχνά εμπλουτίζονται στα μικτά θειούχα κοιτάσματα τύπου Πολυκάστρου. Στην ίδια δημοπράτηση εντάσσεται και το κοίτασμα μολυβδαινίου (Μο) Μαύρου Δέντρου με δυναμικά αποθέματα περιεχομένου Μο «in situ» αξίας περίπου 0.2 δισ. ευρώ. Στην περιοχή αυτή η παρουσία χαλκού και βολφραμίου χρήζει περεταίρω ερευνητικού ενδιαφέροντος.

ΔΜΧ Καλυντηρίου

Το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον της περιοχής εντοπίζεται στην παρουσία μεταλλοφορίας αντιμονίτη και των περιεχομένων μετάλλων Sb, Pb, Zn, As, Cu, Ag, ενώ στον ευρύτερο ΔΜΧ υπάρχουν ενδείξεις και για μεταλλοφορία χρυσού (Au). H αξία σε περιεχόμενα μέταλλα Sb, Ag και Au, στα δυναμικά αποθέματα ανέρχεται σε περίπου 0, 5 δισ. ευρώ.
Συνολικά η αξία των περιεχομένων μετάλλων και στους τρεις ΔΜΧ είναι περίπου 2, 5 δισ. ευρώ στα βέβαια αποθέματα και 10 δισ. ευρώ στα δυναμικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, περίπου το 60-65% των παραπάνω εκτιμήσεων αποτελεί την καθαρή αξία (net return), και σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει μόνο όταν πρόκειται για καθετοποιημένη μεταλλευτική-μεταλλουργική παραγωγή.

Δυναμικά αποθέματα θεωρούνται αυτά των οποίων η εκμετάλλευση είναι δυνατή τόσο στις σημερινές συνθήκες αγοράς όσο και στο μέλλον.

Βέβαια θεωρούνται τα αποθέματα που είναι κοιτασματολογικά εκμεταλλεύσιμα για βιώσιμη και παραγωγική εξόρυξη με τις σημερινές οικονομικές συνθήκε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου